Gái gọi xã đàn 2021 giá rẻ kiểm định

gái gọi ngọc linh

Gái gọi xã đàn 2021 giá rẻ kiểm định

gái gọi xã đàn giá rẻ Cho đến hôm nay, Cơ quan Mạng lưới Liên bang đang tham vấn Kế hoạch Phát triển Mạng lưới Điện lực 2017-2030 và Kế hoạch Phát triển Mạng lưới Nước ngoài 2017-2030.

“Chúng tôi đang điều tra xem những đường truyền mới nào sẽ được yêu cầu trong mạng truyền tải vào năm 2030. Theo các cuộc kiểm toán hiện tại, tất cả các dự án trong Đạo luật Kế hoạch Yêu cầu Liên bang vẫn được yêu cầu, ”Jochen Homann, Chủ tịch Cơ quan Mạng Liên bang giải thích. Ông nói thêm: “Bây giờ chúng tôi phải xem xét cẩn thận cách chúng tôi sẽ đối phó với những thách thức khác mà mạng truyền tải sẽ phải đối mặt.”

Kế hoạch phát triển mạng lưới bao gồm nhu cầu về đường dây điện mới

Các kế hoạch phát triển mạng bao gồm việc mở rộng mạng lưới truyền tải của Đức, điều này cần thiết cho việc cung cấp điện an toàn vào năm 2030. Dự thảo kế hoạch phát triển mạng lưới đã được lấy ý kiến ​​rộng rãi và được các nhà khai thác hệ thống truyền dẫn sửa đổi. Cơ quan Mạng lưới Liên bang hiện đang xem xét các biện pháp được đề xuất và hiện đang công bố kết quả sơ bộ của nó để cùng với việc tham vấn về dự thảo thứ hai.

Theo tình trạng hiện tại của cuộc kiểm tra, Cơ quan Mạng Liên bang cho rằng 90 trong số 160 biện pháp do các nhà khai thác hệ thống truyền dẫn đề xuất là cần thiết. So với kế hoạch yêu cầu của liên bang, có 30 biện pháp mở rộng bổ sung, trong đó chỉ có hai biện pháp được lên kế hoạch cho một tuyến đường mới. 70 biện pháp hiện được phân loại là không thể xác nhận gái gọi kim liên.

Đối với việc kết nối các trang trại điện gió ngoài khơi, Cơ quan Mạng lưới Liên bang nhận thấy hai hệ thống kết nối bổ sung ở Biển Bắc và Biển Baltic là cần thiết.

Mở rộng mạng điện xoay chiều

Các nhà vận hành hệ thống truyền tải đã đề xuất rằng không xây dựng thêm đường dây điện một chiều cao áp (HVDC) trên đất liền vào năm 2030. Thay vào đó, các kết nối AC thông thường sẽ được tăng cường hoặc thiết lập mới. Họ cũng muốn sử dụng cái gọi là các phần tử điều hành kiểm soát công suất để tận dụng tốt hơn mạng truyền tải. Trong trung và dài hạn, câu hỏi sẽ đặt ra là liệu và nếu có, nơi nào có thể xem xét thêm các kết nối HVDC quy mô lớn để mở rộng mạng hợp lý và vừa phải.

Việc mở rộng lưới điện xoay chiều phụ thuộc vào việc liệu có thêm các HVDC trong tương lai hay không. Do đó, Cơ quan Mạng lưới Liên bang chủ trương ban đầu chỉ xác nhận các dự án mở rộng mạng lưới bổ sung là hợp lý và bền vững trong mọi trường hợp, bất kể các quyết định về công nghệ trong tương lai.

Những tiến bộ công nghệ có thể hình dung được vào năm 2030, điều này có thể làm giảm nhu cầu mở rộng mạng lưới hơn nữa. Tuy nhiên, điều này sẽ có xu hướng vượt ra ngoài sự mở rộng cần thiết hiện nay, vì nó liên quan đến việc mở rộng hơn nữa các năng lượng tái tạo và do đó dẫn đến sự thành công của quá trình chuyển đổi năng lượng.

Các mục tiêu chính sách khí hậu có tính đến

Kế hoạch phát triển lưới điện giai đoạn 2017-2030 có tính đến các mục tiêu về chính sách khí hậu và đưa ra những điểm chính trong cuộc cải cách gần đây nhất của Đạo luật về các nguồn năng lượng tái tạo. Ví dụ, điều này liên quan đến những thay đổi trong các đường mở rộng và sự phân bố không gian của năng lượng gió trên đất liền và sản xuất điện từ sinh khối gai goi xa dan uy tin.

Các phát triển trong tương lai, ví dụ như trong lĩnh vực lưu trữ, lĩnh vực kết hợp giữa điện, nhiệt và vận tải cũng như trong việc sử dụng và cung cấp điện linh hoạt cũng được đưa vào quy hoạch.

Cơ quan Mạng lưới Liên bang cũng đã theo dõi các yêu cầu kiểm tra từ “Các điểm chính của các nhà lãnh đạo liên minh để chuyển đổi năng lượng thành công từ ngày 1 tháng 7 năm 2015”. Điều này có nghĩa là hiện nay có một số lựa chọn thay thế gần như tương đương cho việc mở rộng mạng cần thiết trong vùng Grafenrheinfeld.

Kiểm tra tác động môi trường có thể xảy ra

Cơ quan Mạng lưới Liên bang đã xuất bản dự thảo báo cáo môi trường cùng với kết quả thử nghiệm sơ bộ cho các kế hoạch phát triển mạng lưới. Báo cáo mô tả và đánh giá tác động môi trường của các dự án mở rộng lưới điện. Cơ quan Mạng lưới Liên bang đã mở rộng hơn nữa việc kiểm tra các giải pháp thay thế và đánh giá và so sánh các lựa chọn thay thế từ khía cạnh môi trường cho cả các kế hoạch phát triển mạng lưới nói chung và các biện pháp riêng lẻ.