Gái gọi vũ tông phan xinh ngon hàng họ siêu đẹp chất lượng cao

gái gọi trang chery 300k

Gái gọi vũ tông phan xinh ngon hàng họ siêu đẹp chất lượng cao

Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng nhân dân Lào đã đạt được những thành tựu trong 30 năm đổi mới vừa qua, khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện cho sự nghiệp đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước ở Lào.

Ông cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã hết lòng ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc vừa qua cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ sự tự hào về mối quan hệ đoàn kết, thủy gái gọi vũ tông phan chung đặc biệt giữa hai Đảng, hai dân tộc được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công xây dựng, vun đắp.

Hai bên khẳng định quyết tâm giữ gìn và phát huy truyền thống này như tài sản vô giá của hai dân tộc.

Các nhà lãnh đạo cam kết củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp, các Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước cần chung tay phát huy truyền thống đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, thúc đẩy sự nghiệp cách mạng đi lên chủ nghĩa xã hội. .

Các nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, dành cho nhau những ưu tiên phù hợp với mối quan hệ đặc biệt. Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác chính trị, duy trì tiếp xúc cấp cao, mở rộng trao đổi giữa các cơ quan, tổ chức, địa phương, đặc biệt là các địa phương dọc biên giới chung.

Các nước nhấn mạnh cần tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp hướng gai goi vu tong phan tới đại hội toàn quốc của ĐCSVN và ĐCSVN.

Kinh nghiệm giáo dục chính trị, tư tưởng, an ninh mạng, chống suy thoái, tự diễn biến, nâng cao năng lực giám sát, kiểm tra của Đảng, phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là ổn định kinh tế vĩ mô, mở rộng quan hệ quốc tế cũng cần được trao đổi giữa hai nước. các bên, họ nói.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác về quốc phòng, an ninh, cùng nhau xây dựng đường biên giới chung ổn định và bền vững.

Hai bên cũng sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục-đào tạo, y tế, khoa học-công nghệ, đồng thời tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Các nền kinh tế Việt Nam và Lào cần hỗ trợ lẫn nhau, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông, điện lực, viễn thông và du lịch, đồng thời nhấn mạnh hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cần được quan tâm nhiều hơn. Các nhà lãnh đạo vui mừng ghi nhận Việt Nam và Lào chia sẻ quan điểm thống nhất về các vấn đề khu vực và quốc tế.

Hai bên cho rằng hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau, đặc biệt trong khuôn khổ gái gọi khuất duy tiến hợp tác của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên hợp quốc và cơ chế Tiểu vùng Mê Kông.

Hai nước sẽ cùng hợp tác sử dụng và quản lý bền vững tài nguyên nước sông Mê Kông, thắt chặt hợp tác với các bên thứ ba trong khuôn khổ Hành lang Đông Tây và các chương trình, dự án hợp tác đa phương khác, hai nhà lãnh đạo cam kết.