Gái gọi hoàng mai xinh đẹp yêu chiều anh em tới bến

gái gọi thảo tây 700k

Gái gọi hoàng mai xinh đẹp yêu chiều anh em tới bến

Chúng tôi cũng sẽ thực hiện các biện pháp bổ sung, bao gồm:

Tôi. Thúc đẩy thương mại biên giới thông qua việc gái gọi hoàn kiếm hài hòa hóa các thủ tục thương mại biên giới của các nước thành viên và phát triển mạng lưới chợ biên giới.

  1. Khuyến khích các cơ quan, khối doanh nghiệp liên quan tổ chức và tham gia các hội chợ thương mại, hội nghị đầu tư trong Vùng.

iii. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp CLMV đầu tư vào thị trường của nhau.

  1. Thúc đẩy hợp tác về thương mại điện tử giữa các nước CLMV thông qua các hoạt động nâng cao năng lực và trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng các chính sách và khung pháp lý liên quan.

10.3. Trong hợp tác công nghiệp

Chúng tôi khuyến khích và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp như phát triển chính sách công nghiệp, tiêu chuẩn hóa và tuân thủ, phát triển chính sách Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) giữa các nước CLMV thông qua trao đổi thường xuyên về thông tin, kinh nghiệm và các thực tiễn tốt nhất bằng cách tổ chức các hội thảo và khóa đào tạo. nhằm mục đích tăng cường lợi thế cạnh tranh của các nước CLMV trên thị trường khu vực và toàn cầu.

10.4. Trong hợp tác du lịch:

Chúng tôi hài lòng ghi gọi gái quận hoàn kiếm nhận rằng bốn quốc gia đã có sự gia tăng ổn định về lượng khách du lịch trong những năm gần đây, từ 10,9 triệu năm 2010 lên 22 triệu vào năm 2015 với mức tăng hàng năm là 12,4%. Chúng tôi hoan nghênh kết quả thành công của Hội nghị Bộ trưởng Du lịch CLMV lần thứ ba được tổ chức vào ngày 28 tháng 7 năm 2015 tại Nay Pyi Taw, Myanmar, thông qua Chương trình hành động 2016-2018.

Chúng tôi đánh giá cao kết quả cuộc họp của các Bộ trưởng Bộ Du lịch CLMV và Thống đốc Ngân hàng Quốc gia tại “Hội nghị bốn quốc gia-một điểm đến về kết nối du lịch và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng” được tổ chức từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 năm 2016 tại Yangon, Myanmar với mục tiêu tăng cường xúc tiến du lịch giữa các nước CLMV, thu hút đầu tư để thúc đẩy du lịch nội vùng của bốn nước và quảng bá CLMV như một điểm đến hấp dẫn duy nhất.

Chúng tôi nhận thấy vẫn còn những trở ngại đối với tiềm năng tăng trưởng của ngành du lịch CLMV và nhất trí thực hiện các hành động sau:

Tôi. Triển khai đầy đủ Kế gái gọi hoàng mai hoạch hành động về hợp tác du lịch 2016 – 2018, đặc biệt là các giải pháp đảm bảo du lịch bền vững và có trách nhiệm.

  1. Khuyến khích sự phối hợp, trao đổi thông tin và kinh nghiệm nhiều hơn giữa các nước thành viên;

iii. Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp du lịch CLMV tham gia vào các sự kiện, hội chợ khu vực.

  1. Đẩy mạnh hợp tác công – tư, đặc biệt trong các hoạt động xúc tiến du lịch và phát triển sản phẩm du lịch.
  2. Tăng cường hợp tác và thúc đẩy hơn nữa liên kết hàng không giữa các nước CLMV.

10,5. Trong hợp tác phát triển nguồn nhân lực: