Gái gọi đà nẵng giá rẻ 2021

gái gọi xã đàn

Gái gọi đà nẵng giá rẻ 2021

gái gọi đà nẵng Ở Đông Đức, thu nhập thấp hơn, nhưng bạn có thể chi trả nhiều hơn so với Tây Đức. Theo đó, chênh lệch về nghèo thu nhập giữa Đông và Tây giảm đáng kể khi tính đến các mức giá khác nhau. Điều này được chỉ ra bởi một nghiên cứu mới của các nhà kinh tế IW, Christoph Schröder (ảnh) và Klaus-Heiner Röhl.

Ở Đức, những người hoặc hộ gia đình được coi là có thu nhập thấp nếu thu nhập của họ không vượt quá 60% thu nhập trung bình. Các mức giá khác nhau ở các khu vực riêng lẻ không được tính đến. Một người ở Munich cần 1.030 euro để có thể chi trả tương đương một công dân Đức trung bình với 870 euro một tháng. Giá trị thứ hai đánh dấu ngưỡng nghèo về thu nhập tương đối.

gái gọi sg
gái gọi sg

review gái gọi đà nẵng Các nhà kinh tế IW, Christoph Schröder (ảnh) và Klaus-Heiner Röhl lần đầu tiên đã đưa mức giá khu vực vào để phân tích tình trạng nghèo về thu nhập tương đối, do đó chuyển đổi nghèo về thu nhập thành nghèo về sức mua. Kết quả: Về phương diện thực tế, phương Đông và phương Tây ít xa nhau hơn trên danh nghĩa. Thuringia có tỷ lệ thấp thứ ba trong tất cả các bang liên bang. Ngược lại, sự phân chia thành thị – nông thôn mạnh hơn dự kiến. Ở các vùng nông thôn, trung bình chỉ có dưới 14% dân số có sức mua kém, so với 22% ở các thành phố. Cologne đạt điểm đặc biệt kém với hơn 26%. Nhưng các thành phố như Bremerhaven hay Duisburg cũng có gần 1/4 có sức mua kém gọi gái đà nẵng.

Các nhóm bị ảnh hưởng đặc biệt bởi tình trạng nghèo do sức mua tương đối cũng tương tự ở Đức. Gần một nửa số người có ít nhất một người thất nghiệp sống trong hộ gia đình của họ, gần một phần ba số cha mẹ đơn thân và khoảng một phần tư số người độc thân và những người có nguồn gốc di cư được coi là có sức mua kém.

Do những kết quả này, các nhà nghiên cứu của IW đang kêu gọi tài trợ chính sách khu vực tập trung nhiều hơn vào các thành phố lớn. Để đạt được mục tiêu này, các khoản đầu tư, đổi mới và tài trợ khởi nghiệp cũng như giáo dục và hội nhập phải được liên kết chặt chẽ hơn.

Toàn bộ thông cáo báo chí có sẵn từ IW Cologne.