Cave hà nội xinh ngon đáng yêu các em hàng hoạt động về đêm

gái gọi trang chery 300k

Cave hà nội xinh ngon đáng yêu các em hàng hoạt động về đêm

HÀ NỘI – Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 đã bế mạc tại Hà Nội vào thứ Bảy sau 5 ngày làm việc, hoàn thành tất cả các nội dung trong chương trình nghị sự.

Phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các đại biểu đã nghiên cứu kỹ, thảo luận sâu các báo cáo, đề xuất được trình.

Trung ương Đảng ghi nhận những chuyển biến tích cực của tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm 2018 nhờ sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Năm 2019, cần tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và nâng cave hà nội cao năng lực ứng phó với những biến động bất thường của thị trường, đặc biệt là thị trường thế giới; duy trì đà tăng trưởng trên cơ sở tiếp tục cải thiện môi trường, môi trường kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế gắn với đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng.

Bên cạnh đó, Trung ương Đảng nhấn mạnh cần đẩy mạnh cải cách hành chính, tư pháp, tinh gọn tổ chức, bộ máy. Cùng với tăng trưởng kinh tế, cần chú ý phát triển văn hóa – xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao phúc lợi xã hội và điều kiện sống, đồng thời tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội, chủ động đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại. quan hệ.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Các tiểu ban sẽ phụ trách các văn kiện của Quốc hội; các vấn đề kinh tế – xã hội; Điều lệ Đảng; vấn đề nhân sự và công tác tổ chức.

Ủy ban thống nhất giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ứng cử vào chức vụ Chủ tịch nước, được bầu tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa 14. Nó đã bầu thêm hai thành gái ngành hà nội viên vào Ủy ban Kiểm tra của mình.

Ủy ban đã xem xét, quyết định xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Bắc Sơn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng cách tước chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư. của Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2011-2016.

Đồng thời, quyết định xử lý kỷ luật đối với ông Trần Văn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. khai trừ ông ra khỏi Đảng.

Kết luận Hội nghị lần thứ 8, Tổng Bí thư Trọng cho biết, năm 2018 đất nước đã có sự phát triển tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực nhưng vẫn còn nhiều thách thức phía trước. Ông kêu gọi từng thành viên trong ủy ban tập trung công tác thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của kỳ gái bao hà nội họp, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước năm 2018 và những năm tiếp theo. — VNS

Hội nghị Trung ương 8 Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII đã khai mạc ngày làm việc thứ 3 tại Hà Nội